Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

 

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN KHÁNH AN

Vốn điều lệ dự kiến

38.000.000.000 đồng

Số cổ phần đấu giá

2.919.600 cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

15.500  đồng/cổ phần.

 

Bước Khối Lượng

100 Cổ Phần

Bước giá

100  đồng

Số mức giá

01

Giới hạn Nhà đầu tư trong nước

 

                Min

100  cổ phần

                Max

2.919.600 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 1.862.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 19/09/2018 đến 16h00 ngày 05/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 11/10/2018  

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 15/10/2018

Địa điểm đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ  ngày 16/10/2018 đến ngày 25/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ  ngày 19/10/2018 đến ngày 22/10/2018

1 Bản Công bố thông tin

2 Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

3 Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

4 Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

5 Báo cáo tài chính Quý 2 2018

6 Dự thảo điều lệ

7 Giấy Đăng ký kinh doanh

8 Mẫu đơn

9 Phương án cổ phần hóa

10 Quyết định 103 phê duyệt GTDN

11 Quyết định 111 phê duyệt PA CPH

12 Quyết định 159 về việc CPH

13 Quy chế đấu giá

14 Thông báo bán đấu giá

15 DECISION ON APPROVAL OF THE EQUITIZATION PLAN OF TAN KHANH AN ONE MEMBER COMPANY LIMITED

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt