THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco do Tổng công ty Khánh Việt - Công ty  TNHH MTV sở hữu được tổ chức vào ngày 01/6/2018 như sau:

1.       Tổ chức thoái vốn:     Tổng công ty Khánh Việt - Công ty  TNHH MTV   
2.       Công ty được thoái vốn:         Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco           
3.       Tổng số người tham dự:         2 nhà đầu tư
4.       Số cổ phần đưa ra đấu giá:     900.000 cổ phần
5.       Giá khởi điểm:            12.600 đồng/cổ phần
6.       Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư
          Trong đó:                   
          + Tổ chức:      01 nhà đầu tư
          + Cá nhân:      01 nhà đầu tư
7.       Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 945.000 cổ phần
8.       Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:          2 phiếu
9.       Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:       945.000 cổ phần
10.     Khối lượng đặt cao nhất:        900.000 cổ phần
11.     Khối lượng đặt thấp nhất:      45.000 cổ phần
12.     Giá đặt mua cao nhất:             12.600 đồng/cổ phần
13.     Giá đặt mua thấp nhất:           12.600 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công cao nhất: 12.600 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công thấp nhất: 12.600 đồng/cổ phần
16.     Giá đấu thành công bình quân: 12.600 đồng/cổ phần
17.     Tổng số nhà đầu tư trúng giá:            02 nhà đầu tư
          Trong đó:                   
          + Tổ chức:      01 nhà đầu tư
          + Cá nhân:      01 nhà đầu tư
18.     Tổng số lượng cổ phần bán được:      900.000 cổ phần
          Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài:   0 cổ phần
19.     Tổng giá trị cổ phần bán được:           11.340.000.000 đồng
20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/06/2018 đến ngày 14/06/2018 

Trân trọng thông báo.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt