THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO

 

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHATOCO
2.      Địa chỉ:                                       Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 
3.      Điện thoại:                                    (0258) 2215 868
4.      Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, trồng cây hàng năm khác, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa), buôn bán thực phẩm ...
5.      Vốn điều lệ thực góp:                  45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Tổng Công ty Khánh Việt nắm giữ: 900.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ. Cổ đông khác nắm giữ: 3.600.000 cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ. 
6.      Mệnh giá cổ phần                                   10.000 đồng/cổ phần
7.      Số lượng cổ phần bán đấu giá:    900.000 cổ phần
8.      Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
9.      Giá khởi điểm:                            12.600 đồng/cổ phần
10.    Địa điểm tổ chức bán đấu giá:    Chi Nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt
                                                            Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
11.    Thời gian tổ chức đấu giá:           11h00 ngày 01/06/2018
12.    Điều kiện tham dự đấu giá:        Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá đã ban hành.
13.    Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng:
 
Địa điểm
Địa chỉ
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá
Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá
Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá
CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký
Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Từ 8h30 ngày 07/05/2018 đến 16h00 ngày 30/05/2018
Từ 8h30 ngày 07/05/2018 đến 16h00 ngày 30/05/2018
Chậm nhất 09h00 ngày 31/05/2018 tại các địa điểm đăng ký.
Hoặc
Chậm nhất 11h00 ngày 01/06/2018 tại địa điểm đấu giá (nộp trực tiếp)
Chi Nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký
Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh
 
14.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/06/2018 đến ngày 14/06/2018

Thời gian trả cọc: từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018

Các file đính kèm:

1. Thông báo bán đấu giá cổ phần

2. Nghị quyết bán đấu giá cổ phần

3. Bản công bố thông tin

4. VB chấp thuận của UBCKNN

5. Quy chế bán đấu giá cổ phần

6. Giấy chứng nhận ĐKDN - Khatoco

7. Điều lệ TC & HĐ - Khatoco

8. Giấy chứng nhận ĐKDN - KhaFeed

9. Điều lệ TC & HĐ - KhaFeed

10. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2016 - KhaFeed

11. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2017 - KhaFeed

12. Mẫu đơn ĐK tham gia đấu giá mua cổ phần

3. Mẫu giấy ủy quyền

 

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt