Hội nghị Sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ I năm 2017

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 1/2017 kết hợp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Quan cảnh Hội nghị

Đảng ủy mời đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Báo cáo viên cấp Tỉnh đến báo cáo, truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với Hội nghị; gồm 3 Nghị quyết là:

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

(Xem toàn văn 3 Nghị quyết tại đây)

800

Đồng chí Trần Văn Thắng báo cáo trước Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy báo cáo về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt.

Đồng chí Lê Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy báo cáo về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Và đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo về công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt.

(Xem toàn văn Báo cáo tại đây)

Đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo về công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm

Hội nghị bế mạc trong không khí quyết tâm của toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong những tháng cuối năm 2017./.

 Tin Quang Minh - Ảnh Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt