Hội nghị Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2015

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường B, Trung tâm Văn hóa và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, Nha Trang, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 2 năm 2015 kết hợp với giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 cho toàn thể Đảng viên và các cán bộ chủ chốt của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015, giao kế hoạch năm 2016 và trao đổi về tư tưởng mới trong việc "Phát huy quyền chủ động sáng tạo cho doanh nghiệp trong công tác giao kế hoạch năm 2016" (đọc Bài viết tại đây) và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Tiến Anh - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt, đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt trình bày "Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt" (đọc Báo cáo tại đây).

Đồng chí Trương Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2015, Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm năm 2016 đã đề ra./. 

Tin: Quang Minh - Ảnh: Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt