Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, Nha Trang. Đại hội có mặt 294 đại biểu trên tổng số 298 đại biểu được triệu tập (vắng 4 đồng chí có lý do);

Đại hội đã nghe và thảo luận các báo cáo trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ, góp ý các văn kiện Đại hội cấp trên và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đến với Đại hội, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt có Bài tham luận với nội dung: "Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị" do đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt trình bày. (Nguyên văn bài phát biểu xem tại đây)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các nội dung chính như sau:

1. Phương hướng:

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh có hiệu quả; sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn, đổi mới doanh nghiệp nhằm phát huy nguồn lực xã hội. Phát triển và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp trong Khối theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát huy dân chủ tạo mối quan hệ hài hòa ổn định trong doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn trật tự an toàn trong từng đơn vị, doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thực sự là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp với công nhân lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.
 
2. Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020
2.1. Về nhiệm vụ chính trị:
 
    - Phấn đấu mức tăng trưởng bình quân (về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu) từ 10% năm trở lên.

    - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

    - Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 10 – 15%/năm.

    - Tăng cường đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ.

    - Công tác từ thiện xã hội hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng.

    - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động.
    - Phối hợp lãnh đạo công tác cổ phần hóa và tái cơ cấu vốn theo chủ trương của trên; bảo đảm trật tự an toàn doanh nghiệp; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

2.2. Về công tác xây dựng Đảng:

    - Trên 95% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 
    - Phấn đấu hàng năm có trên 45% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

 
    - Kết nạp đảng viên mới bình quân 150 đảng viên/năm; hàng năm có trên 50% tổ chức đảng kết nạp được đảng viên.

 
    - Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát; giải quyết 100% thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật thuộc thẩm quyền.

 
    - Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh hàng năm đạt trên 80%.


3. Về công tác nhân sự:
 
    Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 29 đồng chí và Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí, đồng chí Ngô Hữu Giác tái đắc cử chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Xuân Lãm tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Phan Cư được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

4. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên:

 
Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa gồm 26 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết và 01 đại biểu đương nhiên; đồng chí Lê Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt được Đại hội tín nhiệm bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa .
 
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Văn nghệ chào mừng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tại Đại hội

Tin: Quang Minh

Ảnh: Manh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt