Hội nghị Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt giữa nhiệm kỳ 2010 – 2015

Sáng ngày 27/12/2013, Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt (TCT KV) đã tổ chức tại Hội trường 46 Trần Phú, TP. Nha Trang. Bà Nguyễn Thị Tường Anh, Bí thư Đảng ủy đã báo cáo hoạt động công tác của Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010 - 2013 và một số vấn đề cần tập trung trong giai đoạn 2014 – 2015.

Qua báo cáo, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp Công ty mẹ - công ty con TCT KV trong giai đoạn 2010 – 2013 vẫn giữ được sự ổn định và có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt 4.113 tỷ đồng, tăng bình quân 8% so với năm 2010; nộp ngân sách năm 2013 đạt 3.300 tỷ đồng, trong đó tại tỉnh Khánh Hòa là 3.201 tỷ đồng, tăng bình quân 11,3%; thu nhập bình quân tháng của người lao động là 8,0 triệu đồng. Trong đó các ngành như thuốc lá, du lịch, chăn nuôi và thuộc da, sản xuất sản phẩm da có mức tăng trưởng cao. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TCT KV đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 357 quần chúng ưu tú; cử 93 đ/c học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; phát triển 118 ĐV mới, đạt 118% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ; trong đó 55 đ/c trong độ tuổi thanh niên, chiếm 46,6%.
 
Để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2014 – 2015, Đảng bộ TCT KV xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung là: Giữ vững hoạt động của ngành công nghiệp thuốc lá; Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và hiệu quả kinh tế của các nhóm ngành nghề khác; Rà soát, phân tích, đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển từng nhóm ngành nghề và toàn Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030; Triển khai tái cơ cấu các đơn vị theo đúng lộ trình và tiến độ đã được duyệt; Xây dựng chiến lược và triển khai thực hiện đào tạo cán bộ; Điều chỉnh chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng và xây dựng chính sách đãi ngộ nhằm thu hút, giữ chân, khuyến khích lao động giỏi, lao động có trình độ cao.
 
Hội nghị cũng đã trao huy hiệu 30, 40 tuổi đảng cho đảng viên ưu tú; tặng kỷ niệm chương của Tổng công ty cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty.
 
Một số hình ảnh hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
Tin: Thành Tuyến
Ảnh: Sao Kỳ

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt