Công ty Việt Khánh Phú khuyến mãi sản phẩm da đà điểu - cá sấu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Việt Khánh Phú: da đà điểu, cá sấu khuyến mãi ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

 

Công ty TNHH Việt Khánh Phú thông báo chương trình khuyến mãi sản phẩm da đà điểu, cá sấu nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như sau:

- Phạm vi khuyến mãi: Khánh Hòa

- Thời gian: Từ ngày 19/10/2016 đến 24/10/2016

- Mức giảm giá:

    + Giảm 05% trên giá bán lẻ với đơn hàng từ 1.000.000đ đến dưới 3.000.000đ

    + Giảm 10% trên giá bán lẻ với đơn hàng từ 3.000.000đ đến dưới 5.000.000đ

    + Giảm 15% trên giá bán lẻ với đơn hàng từ 5.000.000đ đến dưới 8.000.000đ

    + Giảm 20% trên giá bán lẻ với đơn hàng từ 8.000.000đ trở lên

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt