Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2016

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 2 năm 2016, kết hợp với học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho các đơn vị thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Ngô Hữu Giác, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
Về phía Tổng công ty Khánh Việt tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt của các đơn vị và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
Quang cảnh Hội Nghị
  
Sau phần khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân báo cáo với Hội nghị những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng chí đã đi sâu phân tích tình hình và nguyên nhân phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời trình bày nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị (gồm 09 biểu hiện), về đạo đức lối sống (gồm 09 biểu hiện) và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (gồm 09 biểu hiện) để từng cán bộ, đảng viên "tự soi rọi" lại mình và góp phần đấu tranh, thực hiện Nghị quyết.
 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Anh báo cáo với Hội nghị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con - Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt năm 2016; các nhiệm vụ chủ yếu và những giải pháp lớn của Tổ hợp năm 2017. Trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống vượt khó, Tổng công ty Khánh Việt vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh ổn định, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa đạt 3.253 tỷ đồng, vượt 16 tỷ đồng so với chỉ tiêu UBND tỉnh Khánh Hòa giao. Năm 2017, là năm bản lề trong việc chuẩn bị tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt, đồng chí đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đối với mỗi ngành, mỗi đơn vị là phải đổi mới toàn diện tư duy quản trị điều hành doanh nghiệp để tự khẳnh định mình trong tư thế là một đơn vị hoàn toàn độc lập, tự đứng vững để tồn tại và chủ động cạnh tranh trong chuỗi liên kết ngành, tạo động lực phát triển cho toàn Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con – Công ty liên kết Tổng công ty Khánh Việt.
 
Đồng chí Lê Tiến Anh báo cáo tại Hội nghị
 
Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt, đồng chí Nguyễn Đình Hương, Phó Tổng Giám đốc trao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho các đơn vị.
 
Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2017 cho ngành thuốc lá tại Hội nghị
 
Đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, báo cáo với Hội nghị về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt năm 2017. Năm 2016, Đảng bộ có 10/20 Chi bộ xếp loại "trong sạch, vững mạnh", trong đó có 02 Chi bộ xếp loại "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; 09/20 Chi bộ xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" và 01/20 Chi bộ xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ"; Đảng bộ đã đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa xếp loại Đảng bộ là tổ chức cơ sở Đảng đạt "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". Năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của các Chi bộ là tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 vào khoảng tháng 8/2017; vì vậy, các Chi bộ phải chú trọng để hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội trong tháng 7/2017.
 

Đồng chí Trương Quang Minh báo cáo tại Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Đình Hương, báo cáo với Hội nghị về Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Khánh Việt giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tái cơ cấu năm 2017; đồng thời, tiếp tục nhấn mạnh quan điểm các đơn vị cần tự khẳnh định mình trong tư thế là một đơn vị hoàn toàn độc lập, tự đứng vững để tồn tại và chủ động cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Hương báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi với những thành công của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt trong năm 2016 và hân hoan chào đón năm mới 2017 với niềm tin về những thành công mới.
                                                                              Tin Quang Minh - Ảnh Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt