Hội nghị Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ I năm 2016

Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sinh hoạt Đảng bộ kỳ 1 năm 2016; đồng thời, đón nhận "Cờ Thi đua của Chính phủ" tặng cho Tổng công ty Khánh Việt.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo viên của tỉnh; Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên của tỉnh; Ngô Hữu Giác, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa; Mai Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

Về phía Tổng công ty Khánh Việt tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Mai Thu, thay mặt Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa trao "Cờ Thi đua của Chính phủ" tặng Tổng công ty Khánh Việt, một trong bảy tập thể của tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa năm 2015 cho đồng chí Lê Tiến Anh và đồng chí Nguyễn Đình Hương, đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt.

Các đồng chí Hồ Văn Mừng và Lê Xuân Thân báo cáo một số nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 3 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng;
- Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
- Chuyên đề 3: Về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đồng chí Lê Tiến Anh, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Mặc dù dự báo sẽ có nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị trong toàn Tổ hợp Tổng công ty Khánh Việt cần phải tập trung nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, đặc biệt quyết tâm hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách đạt 3.300 tỷ đồng.

2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tái cơ cấu ngành dệt may để tạo diện mạo mới cho ngành đệt may khi bước vào năm 2017.

3. Đánh giá lại ngành chăn nuôi, nhất là ngành da đà điểu, cá sấu để có những giải pháp kinh doanh và tái cơ cấu phù hợp.

4. Hoàn thành phương pháp trả lương 3P tại Công ty mẹ và các Công ty con.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Giác đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và Đảng viên của toàn Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Tin: Quang Minh
Ảnh: Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt