Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 16-7-2019, Khối thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2) đã tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ông Văn Ngọc Sen – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; ông Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện Lãnh đạo 06 doanh nghiệp trong cụm Khối thi đua Doanh nghiệp.

Hội nghị đã được nghe ông Ngô Văn Định – Tổng Giám đốc Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa - Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp II năm 2019, trình bày báo cáo Sơ kết thi đua Sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, 06 tháng đầu năm các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện:

Số

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Kết quả

Ước tính

thực hiện

Kế

hoạch

Tỷ lệ

%

1

Tổng Công ty Khánh Việt

Tổng doanh thu

3.660 tỷ

7.720 tỷ

47,4%

Nộp ngân sách

1.350 tỷ

2.650 tỷ

50,9%

2

Công ty CP Khai thác Bến xe

& Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

Tổng doanh thu

55 tỷ

95 tỷ

57,9%

Nộp ngân sách

1,650 tỷ

3,3 tỷ

50%

3

Công ty CP Môi trường

Đô Thị Nha Trang

Tổng doanh thu

102 tỷ

197 tỷ

51,7%

Nộp ngân sách

6 tỷ

14 tỷ

42,9%

4

Công ty CP Mai Linh Nha Trang

Tổng doanh thu

31 tỷ

40 tỷ

75,6%

Nộp ngân sách

6 tỷ

8 tỷ

75%

5

Công ty Cổ phần Mascopex

Tổng doanh thu

2.700 tỷ

5.200 tỷ

51,9%

Nộp ngân sách

3,4 tỷ

7,5 tỷ

45,3%

6

Công ty CP Cà phê Mê Trang

Tổng doanh thu

60 tỷ

115 tỷ

52%

Nộp ngân sách

1,5 tỷ

2,5 tỷ

60%


Năm 2108, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV trong toàn Tổ hợp Tổng công ty, các chỉ tiêu quan trọng của Tổng công ty Khánh Việt đều đạt và vượt kế hoạch:
   - Tổng doanh thu ngân sách 8.300 tỷ đồng, đạt 104,6% so với kế hoạch
   - Nộp ngân sách đạt 2.550 tỷ đồng, đạt 103,2% so với kế hoạch
   - Tổ chức phát động phong trào và đăng ký sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất  trong toàn Tổng công ty, trên các lĩnh vực: Kết quả toàn Tổng công ty có 81 giải pháp đạt mức Hợp lý hóa sản xuất kinh doanh và 13 sáng kiến của 47 nhóm và 51 cá nhân thuộc 11 đơn vị được Hội đồng sáng kiến Tổng công ty công nhận với giá trị làm lợi 2.016.000.000 đồng.
   - Xếp loại Đảng bộ: Hoàn thành Xuất sắc tốt nhiệm vụ.
   - Xếp loại Công đoàn Tổng công ty: Vững mạnh xuất sắc dẫn đầu khối thi đua.
   - Xếp loại Đoàn đoàn Thanh niên Tổng công ty: Vững mạnh xuất sắc.

Để ghi nhận những thành tích đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018, Tổng Công ty Khánh Việt đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Ông Văn Ngọc Sen - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa trao Cờ thi đua của Chính phủ
cho ông Phan Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt

Tin và ảnh: Thành Tuyến

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt