Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với DN TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu

 Download tại đây 

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt